هنرمند : Genesis
ژانر : Progressive Rock
سال انتشار : 1969 - 2014
تعداد آلبوم : 54
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 9.9GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Supertramp
ژانر : Progressive Rock | Pop Rock
سال انتشار : 1970 - 2010
تعداد آلبوم : 21
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 4.30GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Porcupine Tree
ژانر : Progressive Rock
سال انتشار : 1989 - 2012
تعداد آلبوم : 48
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 6.50GB
امتیاز کاربران : 9 از 10
هنرمند : Yes
ژانر : Progressive Rock
سال انتشار : 1969 - 2014
تعداد آلبوم : 44
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 8.8GB
امتیاز کاربران : 9.8 از 10
قبلیاول678910
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام