هنرمند : The Rolling Stones
ژانر : Blues | Rock | Rock and Roll
سال انتشار : 1964 - 2017
تعداد آلبوم : 94
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 16.97GB
امتیاز کاربران : 6.7 از 10
هنرمند : Van Morrison
ژانر : Blues
سال انتشار : 1967 - 2017
تعداد آلبوم : 44
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 6.59GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Larry Carlton
ژانر : Jazz | Blues | Fusion | Contemporary Jazz
سال انتشار : 1969 - 2016
تعداد آلبوم : 33
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 3.65GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : The Ink Spots
ژانر : Vocal Jazz | Blues
سال انتشار : 1997 - 2003
تعداد آلبوم : 9
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 256kbps - 320kbps
حجم : 1.63GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Eric Clapton
ژانر : Blues
سال انتشار : 1966 - 2016
تعداد آلبوم : 101
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320 kbps
حجم : 22.5GB
امتیاز کاربران : 9.6 از 10
هنرمند : T-Bone Walker
ژانر : Blues
سال انتشار : 1949 - 2016
تعداد آلبوم : 18
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 2.78GB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
هنرمند : Muddy Waters
ژانر : Blues | Folk
سال انتشار : 1958 - 2004
تعداد آلبوم : 52
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 7.99GB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام