هنرمند : Johnny Mathis
ژانر : Pop | Soft rock | Easy Listening
سال انتشار : 2018
تعداد آلبوم : 68
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 6.48GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : America
ژانر : Soft rock | Folk | Rock
سال انتشار : 1971 - 2015
تعداد آلبوم : 19
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.89GB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
هنرمند : Albert Hammond
ژانر : Soft rock | Pop Rock
سال انتشار : 1972 - 2018
تعداد آلبوم : 18
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 2.13GB
امتیاز کاربران : 9.6 از 10
هنرمند : Sting
ژانر : Pop | Soft rock
سال انتشار : 1985 - 2018
تعداد آلبوم : 80
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 9.12GB
امتیاز کاربران : 9.7 از 10
هنرمند : Nino Ferrer
ژانر : Soft rock | Pop Rock
سال انتشار : 2013
تعداد آلبوم : 20
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.09GB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
هنرمند : Air Supply
ژانر : Soft rock
سال انتشار : 1976 - 2018
تعداد آلبوم : 84
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 11.7GB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
هنرمند : Boston
ژانر : Soft rock | Progressive Rock | Hard rock
سال انتشار : 1976 - 2018
تعداد آلبوم : 21
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 160 - 320 kbps
حجم : 2.3GB
امتیاز کاربران : 9.3 از 10
1234آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام