هنرمند : Joe Sample
ژانر : Vocal Jazz | Funk | Soul | Fusion
سال انتشار : 1969 - 2012
تعداد آلبوم : 24
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.64GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Michael Franks
ژانر : Vocal Jazz | Smooth Jazz | Bossa Nova
سال انتشار : 1973 - 2018
تعداد آلبوم : 23
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.06GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Chet Baker
ژانر : Trumpet Jazz | Vocal Jazz | Cool Jazz
سال انتشار : 1953 - 2018
تعداد آلبوم : 166
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 23.1GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Dean Martin
ژانر : Vocal Jazz
سال انتشار : 1959 - 2018
تعداد آلبوم : 36
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 8.73GB
امتیاز کاربران : 9.2 از 10
هنرمند : Al Jarreau
ژانر : Vocal Jazz
سال انتشار : 1964 - 2018
تعداد آلبوم : 28
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.57GB
امتیاز کاربران : 5.5 از 10
هنرمند : George Benson
ژانر : Vocal Jazz | Smooth Jazz
سال انتشار : 1962 - 2015
تعداد آلبوم : 92
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 14.5GB
امتیاز کاربران : 9.3 از 10
هنرمند : Mario Biondi
ژانر : Vocal Jazz | Soul
سال انتشار : 2006 - 2018
تعداد آلبوم : 16
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.31GB
امتیاز کاربران : 9.6 از 10
123آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام