هنرمند : Solaris
ژانر : Progressive Rock | Symphonic Rock
سال انتشار : 1984 - 2014
تعداد آلبوم : 7
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.22GB
هنرمند : 2Cellos
ژانر : Symphonic Rock
سال انتشار : 2011 - 2017
تعداد آلبوم : 5
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 620MB
هنرمند : Gentle Giant
ژانر : Progressive Rock | Art rock | Symphonic Rock
سال انتشار : 1970 - 2009
تعداد آلبوم : 70
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 10.1GB
هنرمند : Sky
ژانر : Progressive Rock | Art rock | Symphonic Rock
سال انتشار : 1979 - 2002
تعداد آلبوم : 12
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.66GB
هنرمند : Caravan
ژانر : Symphonic Rock | Canterbury Scene
سال انتشار : 1968 - 2013
تعداد آلبوم : 44
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 9.55GB
1
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام