هنرمند : Hans Zimmer
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1984 - 2017
تعداد آلبوم : 140
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 18.9GB
هنرمند : Brian Tyler
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1998 - 2017
تعداد آلبوم : 57
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 9.01GB
هنرمند : John Williams
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1964 - 2017
تعداد آلبوم : 120
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 14.4GB
هنرمند : Marco Beltrami
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1996 - 2017
تعداد آلبوم : 62
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 8.73GB
هنرمند : Henry Jackman
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 2009 - 2017
تعداد آلبوم : 25
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.52GB
هنرمند : Danny Elfman
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1986 - 2017
تعداد آلبوم : 88
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 13.1GB
هنرمند : Klaus Badelt
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 2000 - 2016
تعداد آلبوم : 46
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320 kbps
حجم : 7.1GB
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام