هنرمند : William Joseph
ژانر : New Age | Piano | Neoclassical
سال انتشار : 2004 - 2012
تعداد آلبوم : 4
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320 kbps
حجم : 331.49Mb
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Mehdi
ژانر : New Age
سال انتشار : 1997 - 2001
تعداد آلبوم : 9
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320 kbps
حجم : 1.02Gb
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Dan Gibson
ژانر : New Age | Relax | Nature
سال انتشار : 1980 - 2012
تعداد آلبوم : 222
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 25Gb
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : B-Tribe
ژانر : New Age | Latin | Ambient
سال انتشار : 1993 - 2008
تعداد آلبوم : 15
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320 kbps
حجم : 1.51Gb
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Andre Gagnon
ژانر : Instrumental | New Age | Piano
سال انتشار : 1969 - 2012
تعداد آلبوم : 41
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 3.7Gb
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Ocarina
ژانر : Instrumental | New Age
سال انتشار : 1991 - 2006
تعداد آلبوم : 7
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320 kbps
حجم : 778.24Mb
امتیاز کاربران : 8.6 از 10
هنرمند : Cusco
ژانر : New Age
سال انتشار : 1980 - 2005
تعداد آلبوم : 24
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 2.37Gb
امتیاز کاربران : - از 10
قبلیاول3334353637آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام