هنرمند : Gilbert Bécaud
ژانر : Chanson | French Pop
سال انتشار : 1952 - 2005
تعداد آلبوم : 16
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.79GB
هنرمند : Emancipator
ژانر : Downtempo | Electronic | Trip-Hop
سال انتشار : 2006 - 2015
تعداد آلبوم : 12
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.13GB
هنرمند : William Basinski
ژانر : Ambient | Minimalism | Modern Classical
سال انتشار : 1998 - 2015
تعداد آلبوم : 21
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.46GB
هنرمند : Leo Rojas
ژانر : Native American | Instrumental | New Age | Panflute
سال انتشار : 2012 - 2015
تعداد آلبوم : 4
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 561MB
هنرمند : David Bisbal
ژانر : Pop | Latin
سال انتشار : 2002 - 2014
تعداد آلبوم : 7
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 860MB
هنرمند : Beaux Arts Trio
ژانر : Classical | Piano | Chamber Music
سال انتشار : 2015
تعداد آلبوم : 60
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 8.63GB
هنرمند : Yevgeny Svetlanov
ژانر : Classical
سال انتشار : 2015
تعداد آلبوم : 20
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.52GB
قبلیاول949596979899100101102آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام