هنرمند : The Smiths
ژانر : Alternative Rock | post-punk
سال انتشار : 1983 - 1995
تعداد آلبوم : 21
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.39GB
هنرمند : Count Basie
ژانر : Swing | Big Band
سال انتشار : 1954 - 2009
تعداد آلبوم : 56
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 8.83GB
هنرمند : Kings Of Leon
ژانر : Alternative Rock | Indie Rock | Southern Rock
سال انتشار : 2003 - 2013
تعداد آلبوم : 30
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.95GB
هنرمند : Gotthard
ژانر : Hard rock
سال انتشار : 1992 - 2015
تعداد آلبوم : 19
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.16GB
هنرمند : Chuck Wild
ژانر : New Age | Ambient | Healing
سال انتشار : 1995 - 2016
تعداد آلبوم : 14
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.9GB
هنرمند : Premiata Forneria Marconi - PFM
ژانر : Progressive Rock | Rock Progressivo Italiano
سال انتشار : 1969 - 2015
تعداد آلبوم : 46
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 7.92GB
هنرمند : Starsailor
ژانر : Indie Rock
سال انتشار : 2001 - 2015
تعداد آلبوم : 25
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.35GB
قبلیاول919293949596979899آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام