هنرمند : Jeffrey Osborne
ژانر : Funk | Smooth Jazz | Soul | R&B
سال انتشار : 1982 - 2009
تعداد آلبوم : 12
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 1.19GB
هنرمند : Yoav
ژانر : Folk | Indie Pop
سال انتشار : 2007 - 2012
تعداد آلبوم : 14
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 934MB
هنرمند : Lunatic Soul
ژانر : Progressive Rock
سال انتشار : 2008 - 2014
تعداد آلبوم : 4
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 621MB
هنرمند : Patrick Bruel
ژانر : Pop | Rock | Chanson
سال انتشار : 1986 - 2015
تعداد آلبوم : 19
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.04GB
هنرمند : John Newman
ژانر : Pop | Soul | Breakbeat | Electronica
سال انتشار : 2012 - 2015
تعداد آلبوم : 26
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 990MB
هنرمند : Eric Tingstad
ژانر : New Age
سال انتشار : 1985 - 2015
تعداد آلبوم : 18
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 1.89GB
هنرمند : Brahms
ژانر : Classical | Chamber Music
سال انتشار : 2013
تعداد آلبوم : 12
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.69GB
قبلیاول888990919293949596آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام