هنرمند : VA
ژانر : Trance | Techno
سال انتشار : 1991 - 1998
تعداد آلبوم : 22
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 6.78GB
هنرمند : John Abercrombie
ژانر : Jazz | Post-Bop | Fusion
سال انتشار : 1974 - 2011
تعداد آلبوم : 31
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.26GB
هنرمند : I Am Waiting For You Last Summer
ژانر : Experimental | Post Rock
سال انتشار : 2010 - 2015
تعداد آلبوم : 12
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 545MB
هنرمند : ShamRain
ژانر : Dark Atmospheric Rock
سال انتشار : 2002 - 2011
تعداد آلبوم : 6
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 558MB
هنرمند : VA
ژانر : Trance | Techno
سال انتشار : 1994 - 2001
تعداد آلبوم : 17
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.95GB
هنرمند : Klaus Schonning
ژانر : New Age | Electronic
سال انتشار : 1979 - 2005
تعداد آلبوم : 14
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 1.51GB
هنرمند : The Nexion-Project
ژانر : New Age | Chillout
سال انتشار : 2009 - 2014
تعداد آلبوم : 7
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 980MB
قبلیاول868788899091929394آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام