هنرمند : The Smashing Pumpkins
ژانر : Alternative Rock
سال انتشار : 1988 - 2014
تعداد آلبوم : 90
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 9.45GB
هنرمند : Younger Brother
ژانر : Downtempo | Ambient | House | Psy-Trance
سال انتشار : 2002 - 2015
تعداد آلبوم : 13
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.19GB
هنرمند : Carbon Based Lifeforms
ژانر : Acid Ambient | Drone
سال انتشار : 1998 - 2016
تعداد آلبوم : 15
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.96GB
هنرمند : Johnny Hartman
ژانر : Vocal Jazz
سال انتشار : 1955 - 2004
تعداد آلبوم : 15
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.01GB
هنرمند : VA - Lifescape
ژانر : Instrumental | Relax | Jazz | Meditative
سال انتشار : 1996 - 2014
تعداد آلبوم : 20
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.69GB
هنرمند : VA
ژانر : Classical
سال انتشار : 1996 - 2006
تعداد آلبوم : 141
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 28.7GB
هنرمند : Armik
ژانر : Nuevo Flamenco | Spanish Guitar
سال انتشار : 1994 - 2016
تعداد آلبوم : 37
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.97GB
قبلیاول848586878889909192آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام