فول آلبوم God Is An Astronaut
هنرمند : God Is An Astronaut
ژانر : Ambient | Electronic | Post Rock
سال انتشار : 2002 - 2015
تعداد آلبوم : 20
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.05GB
فول آلبوم گروه The Brothers Four
هنرمند : The Brothers Four
ژانر : Folk | Folk Rock
سال انتشار : 1960 - 1964
تعداد آلبوم : 5
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 817MB
فول آلبوم آلن هولدزورث (Allan Holdsworth)
هنرمند : Allan Holdsworth
ژانر : Jazz | Fusion
سال انتشار : 1976 - 2009
تعداد آلبوم : 17
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.81GB
فول آلبوم سکرت گاردن (Secret Garden)
هنرمند : Secret Garden
ژانر : New Age | Neoclassical
سال انتشار : 1995 - 2016
تعداد آلبوم : 15
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.36GB
فول آلبوم گروه Sleep Dealer
هنرمند : Sleep Dealer
ژانر : Ambient | Post Rock
سال انتشار : 2009 - 2016
تعداد آلبوم : 6
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 303MB
فول آلبوم التون جان (Elton John)
هنرمند : Elton John
ژانر : Pop | Rock
سال انتشار : 1968 - 2016
تعداد آلبوم : 99
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 17.4GB
سویه‌تسلاف ریختر - مجموعه ضبط های یورودیسک (Sviatoslav Richter)
هنرمند : Sviatoslav Richter
ژانر : Classical
سال انتشار : 2016
تعداد آلبوم : 14
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.66GB
قبلیاول848586878889909192آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام