هنرمند : Bill Monroe
ژانر : Country | Bluegrass
سال انتشار : 1959 - 2002
تعداد آلبوم : 22
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 3.46GB
هنرمند : Manchester Orchestra
ژانر : Indie Rock
سال انتشار : 2005 - 2014
تعداد آلبوم : 11
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 160 - 320 kbps
حجم : 838MB
هنرمند : Germind
ژانر : Downtempo | Ambient | Psybient
سال انتشار : 2012 - 2016
تعداد آلبوم : 9
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.19GB
هنرمند : Pulsar
ژانر : Symphonic Prog
سال انتشار : 1975 - 2007
تعداد آلبوم : 9
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 982MB
هنرمند : Ry Cooder
ژانر : Blues | Folk Rock | Country Blues | Roots Rock
سال انتشار : 1970 - 2012
تعداد آلبوم : 18
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.48GB
هنرمند : Joe Bonamassa
ژانر : Blues Rock
سال انتشار : 1994 - 2016
تعداد آلبوم : 29
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.04GB
هنرمند : Yngwie J. Malmsteen
ژانر : Instrumental Rock
سال انتشار : 1978 - 2016
تعداد آلبوم : 39
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 160 - 320 kbps
حجم : 5.66GB
قبلیاول686970717273747576آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام