هنرمند : VA - Suits
ژانر : Soundtrack
سال انتشار : 2011 - 2015
تعداد آلبوم : 4
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 1.51GB
هنرمند : Ibrahim Maalouf
ژانر : World Fusion | Contemporary Jazz
سال انتشار : 2007 - 2016
تعداد آلبوم : 12
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.42GB
هنرمند : Jethro Tull
ژانر : Progressive Rock | Art rock | Folk Rock
سال انتشار : 1968 - 2009
تعداد آلبوم : 90
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320 kbps
حجم : 12.4GB
هنرمند : Pet Shop Boys
ژانر : Electronic | Synth-pop
سال انتشار : 1986 - 2016
تعداد آلبوم : 217
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 19.9GB
هنرمند : Alfred Brendel
ژانر : Classical | Symphony
سال انتشار : 2016
تعداد آلبوم : 114
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 16.4GB
هنرمند : Prince
ژانر : Pop | Funk | Rock
سال انتشار : 1978 - 2016
تعداد آلبوم : 96
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 10.6GB
هنرمند : James Blake
ژانر : Experimental | Dubstep
سال انتشار : 2009 - 2016
تعداد آلبوم : 18
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 908MB
قبلیاول676869707172737475آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام