هنرمند : Ketil Bjornstad
ژانر : Neoclassical | Chamber Music | Contemporary Jazz
سال انتشار : 1973 - 2015
تعداد آلبوم : 36
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 160 - 320 kbps
حجم : 5.22GB
هنرمند : Ramin Djawadi - Game Of Thrones
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 2011 - 2016
تعداد آلبوم : 6
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 256 - 320 kbps
حجم : 866MB
هنرمند : 2002 (Pamela and Randy Copus)
ژانر : New Age
سال انتشار : 1992 - 2014
تعداد آلبوم : 16
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.89GB
هنرمند : Peter Cetera
ژانر : Pop Rock
سال انتشار : 1981 - 2005
تعداد آلبوم : 10
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 932MB
هنرمند : Damian Marley
ژانر : Reggae
سال انتشار : 1996 - 2010
تعداد آلبوم : 17
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 1.07GB
هنرمند : Paul Kalkbrenner
ژانر : Techno | Tech House | Minimal Techno
سال انتشار : 1999 - 2015
تعداد آلبوم : 41
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.95GB
هنرمند : Paavo Berglund
ژانر : Classical
سال انتشار : 2013
تعداد آلبوم : 13
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.1GB
قبلیاول656667686970717273آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام