سویه‌تسلاف ریختر - مجموعه Sensibler Exzentriker (Sviatoslav Richter)
هنرمند : Sviatoslav Richter
ژانر : Classical
سال انتشار : 2010
تعداد آلبوم : 10
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.12GB
یوژف سیگه‌تی - مجموعه حقیقت و زیبایی (Joseph Szigeti - Truth And Elegance)
هنرمند : Joseph Szigeti
ژانر : Classical
سال انتشار : 2011
تعداد آلبوم : 10
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.16GB
جرالد مور - پادشاه پیانو اکومپانیست (Gerald Moore - The King of The Piano Accompanis)
هنرمند : Gerald Moore
ژانر : Classical
سال انتشار : 2013
تعداد آلبوم : 10
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.31GB
پینکاس زوکرمن - ضبط های کامل در دویچه گرامافون و فیلیپس (Pinchas Zukerman)
هنرمند : Pinchas Zukerman
ژانر : Classical
سال انتشار : 2016
تعداد آلبوم : 22
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.74GB
فول آلبوم لیند اربروس (Lind Erebros)
هنرمند : Lind Erebros
ژانر : Score | Folk | Symphony | Epic
سال انتشار : 2007 - 2016
تعداد آلبوم : 8
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 856MB
فول آلبوم CFCF (Michael Silver)
هنرمند : CFCF (Michael Silver)
ژانر : Downtempo | Ambient | Synth-pop
سال انتشار : 2009 - 2016
تعداد آلبوم : 20
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.2GB
فول آلبوم گروه سافت مشین (Soft Machine)
هنرمند : Soft Machine
ژانر : Psychedelic rock | Progressive Rock | Canterbury Scene
سال انتشار : 1968 - 2010
تعداد آلبوم : 47
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 7.59GB
قبلیاول535455565758596061آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام