هنرمند : Earl Klugh
ژانر : Smooth Jazz | Crossover Jazz
سال انتشار : 1976 - 2008
تعداد آلبوم : 27
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.99GB
هنرمند : Dimitri Tiomkin
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1946 - 2012
تعداد آلبوم : 24
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.98GB
هنرمند : Jesper Kyd
ژانر : Score | Game Soundtrack
سال انتشار : 1993 - 2016
تعداد آلبوم : 31
کدک های صوتی : MP3 , Flac, Ape
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.16GB
هنرمند : VA
ژانر : Game Soundtrack
سال انتشار : 2004 - 2016
تعداد آلبوم : 9
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 881MB
هنرمند : Ryuichi Sakamoto
ژانر : Soundtrack | Electronic | Avantgarde
سال انتشار : 1978 - 2016
تعداد آلبوم : 99
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 11.5GB
هنرمند : All India Radio
ژانر : Ambient | Electronic | Post Rock
سال انتشار : 1999 - 2016
تعداد آلبوم : 39
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.04GB
هنرمند : Chris Conway
ژانر : New Age
سال انتشار : 1996 - 2016
تعداد آلبوم : 56
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 4.77GB
قبلیاول262728293031323334آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام