فول آلبوم جان مک لافلین (John McLaughlin)
هنرمند : John McLaughlin
ژانر : Jazz
سال انتشار : 1969 - 2015
تعداد آلبوم : 52
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 6.58GB
فول آلبوم گرگوری پورتر (Gregory Porter)
هنرمند : Gregory Porter
ژانر : Vocal Jazz | Soul
سال انتشار : 2010 - 2016
تعداد آلبوم : 5
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 826MB
فول آلبوم پرستون رید (Preston Reed)
هنرمند : Preston Reed
ژانر : Instrumental | Acoustic Guitar
سال انتشار : 1984 - 2000
تعداد آلبوم : 8
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 671MB
فول آلبوم مایکل هجز (Michael Hedges)
هنرمند : Michael Hedges
ژانر : New Age
سال انتشار : 1981 - 2001
تعداد آلبوم : 9
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 944MB
فول آلبوم Vibe Tribe
هنرمند : Vibe Tribe
ژانر : Psy-Trance | Full-on
سال انتشار : 2004 - 2011
تعداد آلبوم : 4
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 546MB
والدو پرلمیتر - مجموعه ضبط های نیمبوس (Vlado Perlemuter)
هنرمند : Vlado Perlemuter
ژانر : Classical
سال انتشار : 2013
تعداد آلبوم : 14
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.93GB
نارسیسو یپز - مجموعه ضبط های کامل کنسرتو (Narciso Yepes)
هنرمند : Narciso Yepes
ژانر : Classical | Guitar
سال انتشار : 2016
تعداد آلبوم : 5
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 699MB
قبلیاول107108109110111112113114115آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام