هنرمند : Jesper Kyd, Lorne Balfe
ژانر : Game Soundtrack
سال انتشار : 2007 - 2015
تعداد آلبوم : 22
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320 kbps
حجم : 6.49GB
هنرمند : The Jesus and Mary Chain
ژانر : post-punk | Shoegaze | Noise Rock
سال انتشار : 1985 - 2011
تعداد آلبوم : 25
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.11GB
هنرمند : Bobby Bland
ژانر : Blues | Soul
سال انتشار : 1967 - 2007
تعداد آلبوم : 17
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 2.54GB
هنرمند : The Cars
ژانر : Indie | Post Rock | post-punk
سال انتشار : 1978 - 2011
تعداد آلبوم : 18
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.39GB
هنرمند : The Meters
ژانر : Funk
سال انتشار : 1969 - 2011
تعداد آلبوم : 15
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 1.66GB
هنرمند : The Alan Parsons Project
ژانر : Art rock
سال انتشار : 1976 - 2014
تعداد آلبوم : 49
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320 kbps
حجم : 9.81GB
هنرمند : Murray Perahia - Mozart
ژانر : Classical
سال انتشار : 2006
تعداد آلبوم : 12
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.55GB
قبلیاول107108109110111112113114115آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام