هنرمند : VA - Tchaikovsky
ژانر : Classical
سال انتشار : 2015
تعداد آلبوم : 27
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.15GB
هنرمند : VA
ژانر : Classical
سال انتشار : 2002
تعداد آلبوم : 5
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 893MB
هنرمند : Joe Hisaishi
ژانر : New Age | Soundtrack | Piano | Neoclassical
سال انتشار : 1986 - 2014
تعداد آلبوم : 62
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 8.25GB
هنرمند : Don Davis
ژانر : Score
سال انتشار : 1997 - 2003
تعداد آلبوم : 12
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.22GB
هنرمند : Athlete
ژانر : Indie Rock
سال انتشار : 2003 - 2012
تعداد آلبوم : 23
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.15GB
هنرمند : Pablo Alboran
ژانر : Latin | Acoustic | Pop Rock
سال انتشار : 2010 - 2014
تعداد آلبوم : 11
کدک های صوتی : MP3 - M4A
بیت ریت : 256 - 320 kbps
حجم : 787MB
هنرمند : Cage the Elephant
ژانر : Indie Rock | Punk
سال انتشار : 2007 - 2015
تعداد آلبوم : 15
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 764MB
قبلیاول106107108109110111112113114آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام