هنرمند : Adolf Busch & Busch Quartet
ژانر : Classical
سال انتشار : 2015
تعداد آلبوم : 16
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.37GB
هنرمند : Rom Di Prisco
ژانر : Downtempo | Ambient | Electronic
سال انتشار : 1997 - 2011
تعداد آلبوم : 25
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 1.48GB
هنرمند : Steven Wilson
ژانر : Progressive Rock | Crossover Prog
سال انتشار : 1983 - 2016
تعداد آلبوم : 27
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 2.93GB
هنرمند : David Bowie
ژانر : Classic Rock
سال انتشار : 1966 - 2016
تعداد آلبوم : 106
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 14.9GB
هنرمند : Breton
ژانر : Electronic | Dubstep | Indie Pop
سال انتشار : 2010 - 2014
تعداد آلبوم : 11
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 541MB
هنرمند : Birdpen
ژانر : Indie Rock
سال انتشار : 2003 - 2014
تعداد آلبوم : 8
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 548MB
هنرمند : Bombay Bicycle Club
ژانر : Indie Rock
سال انتشار : 2007 - 2014
تعداد آلبوم : 21
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 919MB
قبلیاول104105106107108109110111112آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام