فول آلبوم Carbon Based Lifeforms
هنرمند : Carbon Based Lifeforms
ژانر : Acid Ambient | Drone
سال انتشار : 1998 - 2016
تعداد آلبوم : 15
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.96GB
فول آلبوم جانی هارتمن (Johnny Hartman)
هنرمند : Johnny Hartman
ژانر : Vocal Jazz
سال انتشار : 1955 - 2004
تعداد آلبوم : 15
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.01GB
Lifescape - مجموعه ایی برای آرامش ، مدیتیشن و یوگا
هنرمند : VA - Lifescape
ژانر : Instrumental | Relax | Jazz | Meditative
سال انتشار : 1996 - 2014
تعداد آلبوم : 20
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.69GB
سری مجموعه " نسخه های اصلی " از لیبل دویچه گرامافون (The Originals)
هنرمند : VA
ژانر : Classical
سال انتشار : 1996 - 2006
تعداد آلبوم : 141
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 28.7GB
مجموعه هنر هرمان شرشن (The Art of Hermann Scherchen)
هنرمند : Hermann Scherchen
ژانر : Classical
سال انتشار : 2015
تعداد آلبوم : 27
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.06GB
مجموعه هنر الگ بوشنیاکوویچ (The Art of Oleg Boshnyakovich)
هنرمند : Oleg Boshnyakovich
ژانر : Classical
سال انتشار : 1998
تعداد آلبوم : 9
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.45GB
فول آلبوم موگوای (Mogwai)
هنرمند : Mogwai
ژانر : Instrumental | Post Rock
سال انتشار : 1996 - 2016
تعداد آلبوم : 43
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 4.41GB
قبلیاول102103104105106107108109110آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام