هنرمند : The National
ژانر : Alternative Rock | Indie Rock
سال انتشار : 2001 - 2013
تعداد آلبوم : 24
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 1.57GB
هنرمند : Mikis Theodorakis
ژانر : Classical | Soundtrack
سال انتشار : 1960 - 2014
تعداد آلبوم : 185
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 18.6GB
هنرمند : Thom Yorke
ژانر : Art rock | Experimental | IDM | Indie Rock
سال انتشار : 2001 - 2014
تعداد آلبوم : 23
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.52GB
هنرمند : Joan Sutherland
ژانر : Classical | Opera
سال انتشار : 2011
تعداد آلبوم : 23
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.71GB
هنرمند : Adolf Busch & Busch Quartet
ژانر : Classical
سال انتشار : 2015
تعداد آلبوم : 16
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.37GB
هنرمند : Rom Di Prisco
ژانر : Downtempo | Ambient | Electronic
سال انتشار : 1997 - 2011
تعداد آلبوم : 25
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 1.48GB
هنرمند : Steven Wilson
ژانر : Progressive Rock | Crossover Prog
سال انتشار : 1983 - 2016
تعداد آلبوم : 27
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 2.93GB
قبلیاول101102103104105106107108109آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام