هنرمند : Andras Schiff
ژانر : Classical
سال انتشار : 1995
تعداد آلبوم : 9
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.35GB
هنرمند : Karajan
ژانر : Classical | Orchestral | Symphony | Concerto
سال انتشار : 2015
تعداد آلبوم : 82
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 9.5GB
هنرمند : Alban Berg Quartett - Beethoven
ژانر : Classical
سال انتشار : 2012
تعداد آلبوم : 7
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.2GB
هنرمند : George Thorogood
ژانر : Rock and Roll | Blues Rock
سال انتشار : 1974 - 2015
تعداد آلبوم : 33
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 4.31GB
هنرمند : The Moody Blues
ژانر : Progressive Rock | Art rock
سال انتشار : 1965 - 2007
تعداد آلبوم : 54
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 9.42GB
هنرمند : Muzio Clementi
ژانر : Classical
سال انتشار : 2007 - 2012
تعداد آلبوم : 6
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.53GB
هنرمند : Hank Mobley
ژانر : Jazz | Hard Bop
سال انتشار : 1956 - 2013
تعداد آلبوم : 33
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.76GB
قبلیاول96979899100101102103104آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام