هنرمند : VA
ژانر : Synth-pop | Pop Rock | New Wave
سال انتشار : 2013
تعداد آلبوم : 5
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 914MB
هنرمند : VA
ژانر : Pop | Soul | Pop Rock | R&B
سال انتشار : 1987 - 1989
تعداد آلبوم : 20
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.8GB
هنرمند : VA
ژانر : Pop
سال انتشار : 2015
تعداد آلبوم : 1
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 531MB
هنرمند : VA
ژانر : Pop | Blues | Rock | Soul
سال انتشار : 2015
تعداد آلبوم : 1
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 446MB
هنرمند : Modern Talking
ژانر : EuroDisco
سال انتشار : 1984 - 2015
تعداد آلبوم : 84
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 11.8GB
هنرمند : VA
ژانر : Pop | Country | Rock | R&B
سال انتشار : 2012
تعداد آلبوم : 15
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.19GB
هنرمند : A-Ha
ژانر : Pop
سال انتشار : 1984 - 2015
تعداد آلبوم : 57
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.26GB
قبلیاول2345678910آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام