هنرمند : Marc Anthony
ژانر : Pop | Latin | Salsa
سال انتشار : 1991 - 2013
تعداد آلبوم : 14
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 1.48GB
هنرمند : Bruno Pelletier
ژانر : Pop | Rock
سال انتشار : 1991 - 2009
تعداد آلبوم : 21
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.93GB
هنرمند : Coldplay
ژانر : Alternative Rock | Brit Pop
سال انتشار : 1998 - 2015
تعداد آلبوم : 69
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.69GB
هنرمند : Seal
ژانر : Pop | Funk | Soul
سال انتشار : 1990 - 2015
تعداد آلبوم : 82
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 6.86GB
هنرمند : Sam Smith
ژانر : Pop | Soul | R&B
سال انتشار : 2013 - 2015
تعداد آلبوم : 30
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.2GB
هنرمند : VA
ژانر : Pop | Blues | Rock | Disco
سال انتشار : 2015
تعداد آلبوم : 1
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.15GB
هنرمند : Il Divo
ژانر : Pop | Classical Crossover
سال انتشار : 2004 - 2015
تعداد آلبوم : 15
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.87GB
قبلیاول2345678910آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام