هنرمند : Khaled
ژانر : Arabic pop
سال انتشار : 1992 - 2012
تعداد آلبوم : 7
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 990MB
هنرمند : Gilbert Bécaud
ژانر : Chanson | French Pop
سال انتشار : 1952 - 2005
تعداد آلبوم : 16
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.79GB
هنرمند : David Bisbal
ژانر : Pop | Latin
سال انتشار : 2002 - 2014
تعداد آلبوم : 7
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 860MB
هنرمند : Marc Anthony
ژانر : Pop | Latin | Salsa
سال انتشار : 1991 - 2013
تعداد آلبوم : 14
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 1.48GB
هنرمند : Bruno Pelletier
ژانر : Pop | Rock
سال انتشار : 1991 - 2009
تعداد آلبوم : 21
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.93GB
هنرمند : Coldplay
ژانر : Alternative Rock | Brit Pop
سال انتشار : 1998 - 2015
تعداد آلبوم : 65
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.69GB
هنرمند : Seal
ژانر : Pop | Funk | Soul
سال انتشار : 1990 - 2015
تعداد آلبوم : 82
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 6.86GB
قبلیاول2345678910آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام