هنرمند : Richard Anthony
ژانر : Chanson
سال انتشار : 1994 - 2008
تعداد آلبوم : 4
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 755MB
هنرمند : Lionel Richie
ژانر : Pop
سال انتشار : 1982 - 2012
تعداد آلبوم : 15
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.52GB
هنرمند : Patrick Bruel
ژانر : Pop | Rock | Chanson
سال انتشار : 1986 - 2015
تعداد آلبوم : 19
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.04GB
هنرمند : John Newman
ژانر : Pop | Soul | Breakbeat | Electronica
سال انتشار : 2012 - 2015
تعداد آلبوم : 26
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 990MB
هنرمند : Khaled
ژانر : Arabic pop
سال انتشار : 1992 - 2012
تعداد آلبوم : 7
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 990MB
هنرمند : Gilbert Bécaud
ژانر : Chanson | French Pop
سال انتشار : 1952 - 2005
تعداد آلبوم : 16
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.79GB
هنرمند : Marc Anthony
ژانر : Pop | Latin | Salsa
سال انتشار : 1991 - 2013
تعداد آلبوم : 14
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 1.48GB
قبلیاول2345678910آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام