هنرمند : Seal
ژانر : Pop | Funk | Soul
سال انتشار : 1990 - 2015
تعداد آلبوم : 82
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 6.86GB
هنرمند : Sam Smith
ژانر : Pop | Soul | R&B
سال انتشار : 2013 - 2015
تعداد آلبوم : 30
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.2GB
هنرمند : VA
ژانر : Pop | Blues | Rock | Disco
سال انتشار : 2015
تعداد آلبوم : 1
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.15GB
هنرمند : Il Divo
ژانر : Pop | Classical Crossover
سال انتشار : 2004 - 2015
تعداد آلبوم : 15
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.87GB
هنرمند : VA
ژانر : Pop
سال انتشار : 2015
تعداد آلبوم : 1
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 634MB
هنرمند : Tom Jones
ژانر : Pop | Rock
سال انتشار : 1965 - 2015
تعداد آلبوم : 43
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.12GB
هنرمند : VA
ژانر : Pop | Rock | Dance | Soul
سال انتشار : 2006 - 2015
تعداد آلبوم : 36
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 15.1GB
قبلیاول123456789آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام