هنرمند : Jimmy Page
ژانر : Classic Rock
سال انتشار : 1965 - 2007
تعداد آلبوم : 41
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 5.82GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : The Black Keys
ژانر : Blues Rock | Indie Rock
سال انتشار : 2002 - 2014
تعداد آلبوم : 27
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.94GB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
هنرمند : The Verve
ژانر : Alternative Rock | Brit Pop
سال انتشار : 1992 - 2008
تعداد آلبوم : 38
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.41GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Wishbone Ash
ژانر : Classic Rock
سال انتشار : 1970 - 2011
تعداد آلبوم : 39
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 6.28GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : The Velvet Underground
ژانر : Rock | Classic Rock | Proto-Punk
سال انتشار : 1967 - 2007
تعداد آلبوم : 15
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.30GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Caravan
ژانر : Symphonic Rock | Canterbury Scene
سال انتشار : 1968 - 2013
تعداد آلبوم : 44
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 9.55GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Roxy Music & Bryan Ferry
ژانر : Art rock | Pop Rock
سال انتشار : 1972 - 2010
تعداد آلبوم : 43
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 5.97GB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
قبلیاول868788899091929394آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام