هنرمند : Cutting Crew
ژانر : Pop Rock
سال انتشار : 1986 - 2006
تعداد آلبوم : 10
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 999MB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Jefferson Airplane
ژانر : Psychedelic rock | Folk Rock
سال انتشار : 1966 - 2010
تعداد آلبوم : 21
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.86GB
امتیاز کاربران : 9 از 10
هنرمند : Tony Carey
ژانر : Rock
سال انتشار : 1982 - 2010
تعداد آلبوم : 26
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 2.97GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Giant sand
ژانر : Alternative Rock
سال انتشار : 1985 - 2015
تعداد آلبوم : 28
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 2.44GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Audioslave
ژانر : Alternative Rock
سال انتشار : 2002 - 2007
تعداد آلبوم : 19
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 1.21GB
امتیاز کاربران : 9.6 از 10
هنرمند : Dic Dale
ژانر : Rock and Roll | Surf Rock
سال انتشار : 1963 - 2005
تعداد آلبوم : 15
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 215 - 320kbps
حجم : 1.67GB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
هنرمند : ZZ Top
ژانر : Rock and Roll | Blues Rock
سال انتشار : 1971 - 2015
تعداد آلبوم : 63
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 7.32GB
امتیاز کاربران : 9.3 از 10
قبلیاول868788899091929394آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام