هنرمند : VA
ژانر : Pop | Rock
سال انتشار : 1970 - 1979
تعداد آلبوم : 100
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 12.1GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : The Best Pessimist
ژانر : Ambient | Post Rock
سال انتشار : 2009 - 2015
تعداد آلبوم : 6
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 621MB
امتیاز کاربران : 8 از 10
هنرمند : Rod Stewart
ژانر : Soft rock | Classic Rock
سال انتشار : 1969 - 2015
تعداد آلبوم : 51
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 8.8GB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
هنرمند : Whitesnake
ژانر : Hard rock | Blues Rock
سال انتشار : 1978 - 2015
تعداد آلبوم : 36
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 6.92GB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
هنرمند : Chris Cornell
ژانر : Alternative Rock | Grunge
سال انتشار : 1999 - 2015
تعداد آلبوم : 22
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.77GB
امتیاز کاربران : 9.8 از 10
هنرمند : Caspian
ژانر : Post Rock
سال انتشار : 2005 - 2015
تعداد آلبوم : 8
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 957MB
امتیاز کاربران : 9 از 10
هنرمند : Chuck Berry
ژانر : Rock and Roll
سال انتشار : 1957 - 2012
تعداد آلبوم : 34
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 160 - 320 kbps
حجم : 4.13GB
امتیاز کاربران : 9 از 10
قبلیاول868788899091929394آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام