هنرمند : Tom Petty
ژانر : Classic Rock
سال انتشار : 1976 - 2016
تعداد آلبوم : 57
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 8.9GB
امتیاز کاربران : 9 از 10
هنرمند : Jane
ژانر : Progressive Rock
سال انتشار : 1972 - 2016
تعداد آلبوم : 42
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.45GB
امتیاز کاربران : 9.6 از 10
هنرمند : Lunatic Soul
ژانر : Progressive Rock
سال انتشار : 2008 - 2017
تعداد آلبوم : 5
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 748MB
امتیاز کاربران : 9 از 10
هنرمند : Beck
ژانر : Alternative Rock
سال انتشار : 1993 - 2017
تعداد آلبوم : 60
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 4.43GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Robert Plant
ژانر : Rock | Folk Rock | Country Rock | Blues Rock
سال انتشار : 1982 - 2017
تعداد آلبوم : 45
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 9.05GB
امتیاز کاربران : 9.7 از 10
هنرمند : Mark Knopfler
ژانر : Classic Rock
سال انتشار : 1983 - 2017
تعداد آلبوم : 58
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 6.38GB
امتیاز کاربران : 9.6 از 10
هنرمند : Aquilo
ژانر : Electronic | Indie Pop
سال انتشار : 2014 - 2017
تعداد آلبوم : 9
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 328MB
امتیاز کاربران : 9.3 از 10
قبلیاول456789101112آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام