هنرمند : Fall out Boy
ژانر : Rock | Pop-Punk
سال انتشار : 2003 - 2018
تعداد آلبوم : 30
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 1.72GB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
هنرمند : Ian Gillan
ژانر : Hard rock
سال انتشار : 1976 - 2018
تعداد آلبوم : 27
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.76GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Lou Reed
ژانر : Rock
سال انتشار : 1972 - 2018
تعداد آلبوم : 35
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 6.92GB
امتیاز کاربران : 9.8 از 10
هنرمند : Passenger
ژانر : Folk Rock | Indie Rock
سال انتشار : 2007 - 2018
تعداد آلبوم : 17
کدک های صوتی : MP3 - M4A
بیت ریت : 256kbps - 320kbps
حجم : 1.16GB
امتیاز کاربران : 9.7 از 10
هنرمند : DeVotchKa
ژانر : Folk Rock | Indie
سال انتشار : 2000 - 2018
تعداد آلبوم : 13
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 946MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Robert Palmer
ژانر : Rock
سال انتشار : 1974 - 2012
تعداد آلبوم : 29
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.42GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Michael Gira
ژانر : Experimental | Folk Rock | Noise Rock
سال انتشار : 1984 - 2016
تعداد آلبوم : 21
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.52GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
قبلیاول2345678910آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام