هنرمند : The Boxer Rebellion
ژانر : Indie Rock
سال انتشار : 2003 - 2016
تعداد آلبوم : 14
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 1.11GB
امتیاز کاربران : 9 از 10
هنرمند : Max Reger
ژانر : Classical
سال انتشار : 2016
تعداد آلبوم : 14
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.53GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : The Goo Goo Dolls
ژانر : Alternative Rock
سال انتشار : 1987 - 2016
تعداد آلبوم : 25
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.1GB
امتیاز کاربران : 5.6 از 10
هنرمند : Train
ژانر : Pop Rock
سال انتشار : 1998 - 2016
تعداد آلبوم : 11
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.1GB
امتیاز کاربران : 8.5 از 10
هنرمند : VA
ژانر : Rock and Roll | Soul | Oldies
سال انتشار : 1930 - 1990
تعداد آلبوم : 6
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 8.6GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Iron & Wine
ژانر : Folk Rock | Indie Rock
سال انتشار : 2002 - 2017
تعداد آلبوم : 28
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 2.53GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Eloy
ژانر : Space Rock | Psychedelic rock
سال انتشار : 1971 - 2017
تعداد آلبوم : 58
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 7.01GB
امتیاز کاربران : 9.7 از 10
قبلیاول111213141516171819آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام