هنرمند : Sleep Party People
ژانر : Electronic | Dreampop
سال انتشار : 2010 - 2017
تعداد آلبوم : 4
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 406MB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
هنرمند : Imbaru
ژانر : Ambient | Neoclassical | Acoustic | Neo-Folk
سال انتشار : 2011 - 2016
تعداد آلبوم : 7
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 701MB
امتیاز کاربران : 9.7 از 10
هنرمند : Donovan
ژانر : Folk Rock
سال انتشار : 1965 - 2013
تعداد آلبوم : 33
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.99GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Gene Pitney
ژانر : Pop | Vocal | Rock
سال انتشار : 1962 - 2006
تعداد آلبوم : 50
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.5GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : ABBA
ژانر : Pop Rock
سال انتشار : 1970 - 2012
تعداد آلبوم : 47
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 9.79GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Godley & Creme
ژانر : Classic Rock | Pop Rock
سال انتشار : 1977 - 2001
تعداد آلبوم : 11
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.43GB
امتیاز کاربران : 9 از 10
هنرمند : Jack Bruce
ژانر : Jazz | Rock | Blues Rock
سال انتشار : 1969 - 2015
تعداد آلبوم : 25
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.27GB
امتیاز کاربران : 9 از 10
قبلیاول67891011121314آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام