هنرمند : Luciano Pavarotti
ژانر : Classical | Opera
سال انتشار : 1979 - 2016
تعداد آلبوم : 19
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320 kbps
حجم : 5.4GB
هنرمند : Il Volo
ژانر : Pop | Vocal | Classical Crossover
سال انتشار : 2011 - 2015
تعداد آلبوم : 16
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.55GB
هنرمند : Jose Feliciano
ژانر : Vocal | Acoustic Guitar
سال انتشار : 1965 - 2009
تعداد آلبوم : 27
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 3.01GB
هنرمند : Andrea Bocelli
ژانر : Pop | Classical | Vocal | Opera
سال انتشار : 1994 - 2015
تعداد آلبوم : 46
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320 kbps
حجم : 9.74GB
هنرمند : Louis Armstrong
ژانر : Trumpet Jazz | Vocal Jazz | Dixieland | New Orleans Jazz
سال انتشار : 1923 - 2015
تعداد آلبوم : 102
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 22.8GB
هنرمند : Frank Sinatra
ژانر : Ballad | Jazz | Vocal | Swing
سال انتشار : 1946 - 2014
تعداد آلبوم : 97
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 18.1GB
هنرمند : Jacques Brel
ژانر : Chanson
سال انتشار : 1988 - 2008
تعداد آلبوم : 11
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.40 GB
1آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام