هنرمند : Terje Rypdal
ژانر : Jazz | Avantgarde | Post-Bop | Fusion
سال انتشار : 1968 - 2012
تعداد آلبوم : 26
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.22GB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
هنرمند : Uzeb
ژانر : Jazz | Funk | Fusion
سال انتشار : 1981 - 1999
تعداد آلبوم : 11
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 1.36GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Zapp
ژانر : Funk | Soul
سال انتشار : 1980 - 2002
تعداد آلبوم : 9
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 256 - 320 kbps
حجم : 1.18GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Alain Caron
ژانر : Post-Bop | Crossover Jazz
سال انتشار : 1992 - 2013
تعداد آلبوم : 12
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 1.67GB
امتیاز کاربران : 6 از 10
هنرمند : Rick James
ژانر : Funk | Soul
سال انتشار : 1978 - 2010
تعداد آلبوم : 24
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 2.79GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Wes Montgomery
ژانر : Post-Bop | Cool
سال انتشار : 1958 - 1995
تعداد آلبوم : 42
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 6GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : The Jimmy Castor Bunch
ژانر : Funk | Soul | R&B
سال انتشار : 1968 - 1995
تعداد آلبوم : 16
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 256 - 320 kbps
حجم : 1.16GB
امتیاز کاربران : - از 10
قبلیاول444546474849505152آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام