هنرمند : Jacques Loussier
ژانر : Classical | Jazz | Chamber Music
سال انتشار : 1959 - 2011
تعداد آلبوم : 38
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.04GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Dave Brubeck
ژانر : Jazz
سال انتشار : 1946 - 2008
تعداد آلبوم : 98
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 13.8GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Barry White
ژانر : Blues | Soul
سال انتشار : 1973 - 2000
تعداد آلبوم : 22
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.33GB
امتیاز کاربران : 9 از 10
هنرمند : Fela Anikulapo Kuti
ژانر : Jazz | Afro-beat
سال انتشار : 2010
تعداد آلبوم : 26
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.62GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Woody Shaw
ژانر : Jazz | Neo-Bop | Post-Bop | Hard Bop
سال انتشار : 1965 - 2005
تعداد آلبوم : 22
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 2.85GB
امتیاز کاربران : 9 از 10
هنرمند : VA
ژانر : Latin | Sax Jazz
سال انتشار : 2012
تعداد آلبوم : 5
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.06GB
امتیاز کاربران : 5.5 از 10
قبلیاول4445464748
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام