هنرمند : George Benson
ژانر : Vocal Jazz | Smooth Jazz
سال انتشار : 1963 - 2006
تعداد آلبوم : 50
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 5.80GB
امتیاز کاربران : 9.3 از 10
هنرمند : Robert Cray
ژانر : Modern Electric Blues | Soul-Blues | Contemporary Blues
سال انتشار : 1980 - 2010
تعداد آلبوم : 24
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 256 - 320 kbps
حجم : 2.76GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Rabih Abou-Khalil
ژانر : Jazz | Ethnic | Oriental Jazz
سال انتشار : 1988 - 2012
تعداد آلبوم : 21
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.91GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Gary Burton
ژانر : Contemporary | Post-Bop | Fusion
سال انتشار : 1962 - 2011
تعداد آلبوم : 40
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 5.24GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Jan Garbarek
ژانر : World Fusion | Post-Bop | Modern Creative Jazz
سال انتشار : 1969 - 2009
تعداد آلبوم : 33
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.73GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Wolfgang Haffner
ژانر : Smooth Jazz | Modern Creative Jazz
سال انتشار : 2001 - 2010
تعداد آلبوم : 6
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 970MB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Paolo Conte
ژانر : Vocal | Jazz-Pop
سال انتشار : 1974 - 2010
تعداد آلبوم : 27
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.85GB
امتیاز کاربران : - از 10
قبلیاول44454647484950آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام