هنرمند : Michael Giacchino
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1995 - 2018
تعداد آلبوم : 57
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 10.2GB
امتیاز کاربران : 7.6 از 10
هنرمند : Harry Gregson Williams
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1996 - 2018
تعداد آلبوم : 54
کدک های صوتی : MP3 , Flac, Ape
بیت ریت : 320kbps
حجم : 8.81GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Ramin Djawadi
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 2004 - 2018
تعداد آلبوم : 46
کدک های صوتی : MP3 , Flac
بیت ریت : 320 kbps
حجم : 6.97GB
امتیاز کاربران : 9.8 از 10
هنرمند : Immediate Music
ژانر : Trailer Music | Orchestral | Choral | Epic
سال انتشار : 1993 - 2018
تعداد آلبوم : 64
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 256-320 kbps
حجم : 9.92GB
امتیاز کاربران : 9.2 از 10
هنرمند : Cavendish
ژانر : Trailer Music | Orchestral | Symphony | Epic
سال انتشار : 2010 - 2017
تعداد آلبوم : 40
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 4.97GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Brand X Music
ژانر : Trailer Music
سال انتشار : 2003 - 2018
تعداد آلبوم : 54
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 6.25GB
امتیاز کاربران : 8.6 از 10
هنرمند : Hans Zimmer
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1984 - 2018
تعداد آلبوم : 145
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 19.7GB
امتیاز کاربران : 9.4 از 10
قبلی1234567آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام