هنرمند : ICON Trailer Music
ژانر : Electronic | Trailer Music | Orchestral | Symphony | Epic
سال انتشار : 2011 - 2017
تعداد آلبوم : 20
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.91GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Cliff Martinez
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1989 - 2017
تعداد آلبوم : 25
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.15GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : John Williams
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1964 - 2017
تعداد آلبوم : 123
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 15GB
امتیاز کاربران : 9 از 10
هنرمند : Jerry Goldsmith
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1960 - 2003
تعداد آلبوم : 162
کدک های صوتی : MP3, Flac
بیت ریت : 320 kbps
حجم : 27.6GB
امتیاز کاربران : 9.8 از 10
هنرمند : Marco Beltrami
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1996 - 2017
تعداد آلبوم : 64
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 9.01GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Henry Jackman
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 2009 - 2017
تعداد آلبوم : 28
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.04GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : John Powell
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1997 - 2017
تعداد آلبوم : 49
کدک های صوتی : MP3 , Flac
بیت ریت : 320 kbps
حجم : 7.3GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
قبلی1234567آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام