هنرمند : Max Richter
ژانر : Score | Electronic | Minimalism
سال انتشار : 2003 - 2016
تعداد آلبوم : 34
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.57GB
هنرمند : Michael Giacchino
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1997 - 2016
تعداد آلبوم : 34
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 6.44GB
هنرمند : Thomas Newman
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1985 - 2016
تعداد آلبوم : 69
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 7.57GB
هنرمند : Klaus Badelt
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 2000 - 2016
تعداد آلبوم : 45
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320 kbps
حجم : 6.9GB
هنرمند : VA - Dos Brains
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2012 - 2016
تعداد آلبوم : 20
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.1GB
هنرمند : Ramin Djawadi
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 2004 - 2016
تعداد آلبوم : 39
کدک های صوتی : MP3 , Flac
بیت ریت : 320 kbps
حجم : 6.1GB
هنرمند : Lind Erebros
ژانر : Score | Folk | Symphony | Epic
سال انتشار : 2007 - 2016
تعداد آلبوم : 8
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 856MB
قبلی123456آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام