هنرمند : Danny Elfman
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1986 - 2017
تعداد آلبوم : 88
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 13.1GB
هنرمند : Tangerine Dream
ژانر : Soundtrack | Ambient | Electronic | Experimental
سال انتشار : 1967 - 2014
تعداد آلبوم : 172
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 25.5GB
هنرمند : Klaus Badelt
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 2000 - 2016
تعداد آلبوم : 46
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320 kbps
حجم : 7.1GB
هنرمند : Toru Takemitsu
ژانر : Classical | Score
سال انتشار : 1953 - 2014
تعداد آلبوم : 36
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 6.25GB
هنرمند : Lorne Balfe
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 2009 - 2017
تعداد آلبوم : 26
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.1GB
هنرمند : Jesper Kyd
ژانر : Score | Game Soundtrack
سال انتشار : 1993 - 2017
تعداد آلبوم : 32
کدک های صوتی : MP3 , Flac, Ape
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.23GB
هنرمند : Rachel Portman
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1989 - 2017
تعداد آلبوم : 49
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 4.57GB
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام