هنرمند : Exist Strategy
ژانر : Piano | Ambient | Minimalism
سال انتشار : 2012 - 2014
تعداد آلبوم : 5
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 470MB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Barcode Brothers
ژانر : Trance | Euro-House | Techno
سال انتشار : 2000 - 2002
تعداد آلبوم : 6
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 502MB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Daniel Kandi
ژانر : Progressive Trance
سال انتشار : 2005 - 2014
تعداد آلبوم : 32
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.16GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Waldeck
ژانر : Downtempo | Electronic | Trip-Hop
سال انتشار : 1996 - 2007
تعداد آلبوم : 8
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 731MB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Terry Riley
ژانر : Ambient | Minimalism
سال انتشار : 1965 - 2012
تعداد آلبوم : 32
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 4.06GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : David Helpling & Jon Jenkins
ژانر : Ambient
سال انتشار : 1966 - 2013
تعداد آلبوم : 7
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 979MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Rudy Adrian
ژانر : Ambient | Electronic
سال انتشار : 1999 - 2014
تعداد آلبوم : 14
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 256 - 320 kbps
حجم : 1.98GB
امتیاز کاربران : - از 10
قبلیاول394041424344آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام