هنرمند : Max Reger
ژانر : Classical
سال انتشار : 2018
تعداد آلبوم : 3
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 2.95GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Bernard Haitink
ژانر : Classical
سال انتشار : 2012
تعداد آلبوم : 20
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 6.66GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : VA
ژانر : Classical
سال انتشار : 2017
تعداد آلبوم : 40
کدک های صوتی : APE
بیت ریت : lossless
حجم : 10.8GB
امتیاز کاربران : 9 از 10
هنرمند : VA
ژانر : Classical
سال انتشار : 2018
تعداد آلبوم : 1
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 1.38GB
امتیاز کاربران : 5.5 از 10
هنرمند : VA
ژانر : Classical
سال انتشار : 2015
تعداد آلبوم : 10
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 2.52GB
امتیاز کاربران : 5.5 از 10
هنرمند : Sviatoslav Richter
ژانر : Classical
سال انتشار : 2015
تعداد آلبوم : 1
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 1.54GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : VA
ژانر : Classical
سال انتشار : 2011
تعداد آلبوم : 100
کدک های صوتی : FLAC
بیت ریت : lossless
حجم : 27.5GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
قبلیاول34567891011آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام