هنرمند : Vladimir Ashkenazy - Beethoven
ژانر : Classical
سال انتشار : 2007
تعداد آلبوم : 10
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.44GB
هنرمند : 2015
ژانر : Classical
سال انتشار : 2015
تعداد آلبوم : 7
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.03GB
هنرمند : Ludwig van Beethoven
ژانر : Classical
سال انتشار : 2013
تعداد آلبوم : 86
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 12.7GB
هنرمند : Charles Munch
ژانر : Classical
سال انتشار : 2011
تعداد آلبوم : 7
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.01GB
هنرمند : Christopher Hogwood
ژانر : Classical
سال انتشار : 2015
تعداد آلبوم : 20
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.56GB
هنرمند : Andras Schiff - Bach
ژانر : Classical
سال انتشار : 2014
تعداد آلبوم : 12
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.77GB
هنرمند : Sergiu Celibidache
ژانر : Classical
سال انتشار : 2012
تعداد آلبوم : 10
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.26GB
قبلیاول242526272829303132آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام