هنرمند : Elly Ney
ژانر : Classical
سال انتشار : 2003
تعداد آلبوم : 12
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.01GB
هنرمند : Paganini Quartet
ژانر : Classical
سال انتشار : 1994
تعداد آلبوم : 5
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 783MB
هنرمند : Carlo Maria Giulini
ژانر : Classical
سال انتشار : 2013
تعداد آلبوم : 9
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.2GB
هنرمند : Hermann Abendroth
ژانر : Classical
سال انتشار : 2006
تعداد آلبوم : 7
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.01GB
هنرمند : VA
ژانر : Classical
سال انتشار : 2014
تعداد آلبوم : 65
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 12.1GB
هنرمند : Bruno Weil & Tafelmusik
ژانر : Classical
سال انتشار : 2012
تعداد آلبوم : 7
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.07GB
هنرمند : Arvo Pärt
ژانر : Classical
سال انتشار : 1984 - 2015
تعداد آلبوم : 34
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.48GB
قبلیاول242526272829303132آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام