هنرمند : Julian Bream
ژانر : Classical | Guitar
سال انتشار : 2013
تعداد آلبوم : 40
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.41GB
هنرمند : Handel Edition
ژانر : Classical
سال انتشار : 2015
تعداد آلبوم : 65
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 8.84GB
هنرمند : Stanlisaw Skrowaczewski
ژانر : Classical
سال انتشار : 2013
تعداد آلبوم : 28
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.67GB
هنرمند : Claudio Abbado
ژانر : Classical
سال انتشار : 2013
تعداد آلبوم : 7
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 980MB
هنرمند : VA
ژانر : Classical
سال انتشار : 1998 - 1999
تعداد آلبوم : 101
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 34.4GB
هنرمند : Murray Perahia - Mozart
ژانر : Classical
سال انتشار : 2006
تعداد آلبوم : 12
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.55GB
هنرمند : VA
ژانر : Classical
سال انتشار : 2014
تعداد آلبوم : 1
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 807MB
قبلیاول232425262728293031آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام