هنرمند : VA
ژانر : Classical
سال انتشار : 2015
تعداد آلبوم : 24
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.77GB
هنرمند : VA
ژانر : Classical
سال انتشار : 2001
تعداد آلبوم : 24
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.65GB
هنرمند : Enrico Caruso
ژانر : Classical | Vocal
سال انتشار : 2004
تعداد آلبوم : 12
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.08GB
هنرمند : Jean Martinon
ژانر : Classical | Symphony
سال انتشار : 2015
تعداد آلبوم : 10
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.08GB
هنرمند : Colin Davis
ژانر : Classical
سال انتشار : 2012
تعداد آلبوم : 6
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 980MB
هنرمند : Karajan
ژانر : Classical
سال انتشار : 2015
تعداد آلبوم : 29
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 10.6GB
هنرمند : Mikis Theodorakis
ژانر : Classical | Soundtrack
سال انتشار : 1960 - 2014
تعداد آلبوم : 185
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 18.6GB
قبلیاول232425262728293031آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام