هنرمند : Niсolo Paganini
ژانر : Classical
سال انتشار : 2004
تعداد آلبوم : 9
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.2GB
هنرمند : Robert Casadesus
ژانر : Classical
سال انتشار : 2014
تعداد آلبوم : 30
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.32GB
هنرمند : Christopher Hogwood
ژانر : Classical
سال انتشار : 2015
تعداد آلبوم : 20
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.55GB
هنرمند : Kurt Sanderling
ژانر : Classical
سال انتشار : 2006
تعداد آلبوم : 6
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 930MB
هنرمند : VA
ژانر : Classical | Contemporary | Romantic | Baroque
سال انتشار : 2015
تعداد آلبوم : 53
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 8.55GB
هنرمند : Elly Ney
ژانر : Classical
سال انتشار : 2003
تعداد آلبوم : 12
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.01GB
هنرمند : Paganini Quartet
ژانر : Classical
سال انتشار : 1994
تعداد آلبوم : 5
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 783MB
قبلیاول232425262728293031آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام