هنرمند : Colin Davis
ژانر : Classical
سال انتشار : 2012
تعداد آلبوم : 6
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 980MB
هنرمند : Karajan
ژانر : Classical
سال انتشار : 2015
تعداد آلبوم : 29
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 10.6GB
هنرمند : Mikis Theodorakis
ژانر : Classical | Soundtrack
سال انتشار : 1960 - 2014
تعداد آلبوم : 185
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 18.6GB
هنرمند : Joan Sutherland
ژانر : Classical | Opera
سال انتشار : 2011
تعداد آلبوم : 23
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.71GB
هنرمند : Adolf Busch & Busch Quartet
ژانر : Classical
سال انتشار : 2015
تعداد آلبوم : 16
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.37GB
هنرمند : Glenn Gould
ژانر : Classical
سال انتشار : 2015
تعداد آلبوم : 72
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 9.35GB
هنرمند : VA
ژانر : Classical
سال انتشار : 2014
تعداد آلبوم : 50
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 7.27GB
قبلیاول222324252627282930آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام