هنرمند : Krystian Zimerman
ژانر : Classical | Piano
سال انتشار : 1977 - 2005
تعداد آلبوم : 16
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.57GB
هنرمند : VA - Tchaikovsky
ژانر : Classical
سال انتشار : 2015
تعداد آلبوم : 27
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.15GB
هنرمند : VA
ژانر : Classical
سال انتشار : 2002
تعداد آلبوم : 5
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 893MB
هنرمند : Julian Bream
ژانر : Classical | Guitar
سال انتشار : 2013
تعداد آلبوم : 40
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.41GB
هنرمند : Handel Edition
ژانر : Classical
سال انتشار : 2015
تعداد آلبوم : 65
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 8.84GB
هنرمند : Stanlisaw Skrowaczewski
ژانر : Classical
سال انتشار : 2013
تعداد آلبوم : 28
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.67GB
هنرمند : Claudio Abbado
ژانر : Classical
سال انتشار : 2013
تعداد آلبوم : 7
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 980MB
قبلیاول192021222324252627آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام