هنرمند : Ernest Tubb
ژانر : Country
سال انتشار : 1947 - 2004
تعداد آلبوم : 49
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 8GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : The Stanley Brothers
ژانر : Country | Bluegrass
سال انتشار : 1959 - 2003
تعداد آلبوم : 15
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 256 - 320 kbps
حجم : 1.61GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Kenny Chesney
ژانر : Country
سال انتشار : 1994 - 2013
تعداد آلبوم : 20
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 2.41GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Ryan Bingham
ژانر : Country
سال انتشار : 2002 - 2012
تعداد آلبوم : 9
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 1.19GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Alabama
ژانر : Country | Southern Rock
سال انتشار : 1976 - 2008
تعداد آلبوم : 68
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 6.74GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Woody Guthrie
ژانر : Country
سال انتشار : 1940 - 1997
تعداد آلبوم : 10
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.67GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Chet Atkins
ژانر : Country | Bluegrass | Nashville Sound Country
سال انتشار : 1953 - 2005
تعداد آلبوم : 90
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 160 - 320 kbps
حجم : 8.22GB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
قبلیاول89101112آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام