هنرمند : Billy Joe Shaver
ژانر : Country
سال انتشار : 1973 - 2007
تعداد آلبوم : 17
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 1.1GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : George Jones
ژانر : Country
سال انتشار : 1956 - 2010
تعداد آلبوم : 108
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 6.77GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Ralph Stanley
ژانر : Bluegrass
سال انتشار : 1967 - 2011
تعداد آلبوم : 21
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 2.01GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Roger Whittaker
ژانر : Pop | Folk | Country | Contemporary
سال انتشار : 1983 - 2001
تعداد آلبوم : 6
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.13GB
امتیاز کاربران : 9.3 از 10
هنرمند : Don Williams
ژانر : Pop | Country | Pop Rock
سال انتشار : 1966 - 2012
تعداد آلبوم : 54
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 4.22GB
امتیاز کاربران : 7 از 10
هنرمند : Ernest Tubb
ژانر : Country
سال انتشار : 1947 - 2004
تعداد آلبوم : 49
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 8GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : The Stanley Brothers
ژانر : Country | Bluegrass
سال انتشار : 1959 - 2003
تعداد آلبوم : 15
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 256 - 320 kbps
حجم : 1.61GB
امتیاز کاربران : - از 10
قبلیاول89101112آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام