هنرمند : Brian Crain
ژانر : New Age | Piano | Neoclassical
سال انتشار : 1998 - 2015
تعداد آلبوم : 20
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320 kbps
حجم : 2.24GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Bryan El
ژانر : Ambient | Chillout
سال انتشار : 2008 - 2015
تعداد آلبوم : 5
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 525MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Kevin Kendle
ژانر : New Age | New Age
سال انتشار : 1993 - 2015
تعداد آلبوم : 24
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 2.67GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Zero-project
ژانر : New Age | Ambient
سال انتشار : 2008 - 2015
تعداد آلبوم : 48
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 2.62GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Stuart Jones - Stuart Michael
ژانر : Instrumental | New Age | Relax | Piano
سال انتشار : 1995 - 2015
تعداد آلبوم : 34
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 160 - 320 kbps
حجم : 3.54GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : VA - The Creators
ژانر : Classical
سال انتشار : 2009
تعداد آلبوم : 10
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.67GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Patrick O Hearn
ژانر : New Age
سال انتشار : 1985 - 2011
تعداد آلبوم : 13
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320 kbps
حجم : 1.41GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
قبلیاول212223242526272829آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام