هنرمند : Estas Tonne
ژانر : Instrumental | Guitar | Meditative
سال انتشار : 2002 - 2013
تعداد آلبوم : 8
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.16GB
هنرمند : Alizbar
ژانر : Instrumental | Celtic | Folk | Harp
سال انتشار : 2007 - 2012
تعداد آلبوم : 3
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 409MB
هنرمند : Michele McLaughlin
ژانر : Instrumental | New Age | Piano
سال انتشار : 2005 - 2015
تعداد آلبوم : 15
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 1.12GB
هنرمند : Deva Premal & Miten
ژانر : New Age | Meditative
سال انتشار : 1998 - 2014
تعداد آلبوم : 20
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 2.47GB
هنرمند : Can Atilla
ژانر : New Age | Turkish | Ethnic Fusion
سال انتشار : 1999 - 2014
تعداد آلبوم : 16
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 2.4GB
هنرمند : Missa Johnouchi
ژانر : Instrumental | New Age
سال انتشار : 2000 - 2009
تعداد آلبوم : 12
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 1.31GB
هنرمند : Richard Clayderman
ژانر : Instrumental
سال انتشار : 1977 - 2013
تعداد آلبوم : 152
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 17.3GB
قبلیاول212223242526272829آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام