هنرمند : Kavin Hoo
ژانر : New Age | Relax | Piano | Meditative
سال انتشار : 2001 - 2014
تعداد آلبوم : 8
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 160 - 320 kbps
حجم : 954MB
هنرمند : Marika Takeuchi
ژانر : New Age | Piano
سال انتشار : 2011 - 2014
تعداد آلبوم : 4
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 182MB
هنرمند : James last
ژانر : Instrumental | Easy Listening
سال انتشار : 1963 - 2015
تعداد آلبوم : 257
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 256 - 320 kbps
حجم : 28.5GB
هنرمند : Paul Mauriat
ژانر : Instrumental | Easy Listening
سال انتشار : 1961 - 2015
تعداد آلبوم : 190
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320 kbps
حجم : 20.75GB
هنرمند : Alexis Ffrench
ژانر : New Age | Relax | Piano
سال انتشار : 2009 - 2013
تعداد آلبوم : 3
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 317MB
هنرمند : Akira Kosemura
ژانر : Piano | Modern Classical
سال انتشار : 2006 - 2014
تعداد آلبوم : 13
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 1.13GB
هنرمند : Lanvall
ژانر : New Age | Symphonic Prog
سال انتشار : 1994 - 1997
تعداد آلبوم : 3
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 393MB
قبلیاول181920212223242526آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام