هنرمند : Witold Lutoslawski
ژانر : Classical
سال انتشار : 2013
تعداد آلبوم : 10
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.57GB
امتیاز کاربران : 1 از 10
هنرمند : Wolfgang Sawallisch
ژانر : Classical | Vocal | Opera
سال انتشار : 2013
تعداد آلبوم : 33
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.05GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Wild Beasts
ژانر : Experimental | Indie Rock
سال انتشار : 2007 - 2014
تعداد آلبوم : 20
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.01GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Warren Zevon
ژانر : Rock
سال انتشار : 1969 - 2007
تعداد آلبوم : 15
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.93GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Wendy Carlos
ژانر : Soundtrack | Ambient | Modern Classical
سال انتشار : 1967 - 2005
تعداد آلبوم : 21
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 2.67GB
امتیاز کاربران : 9 از 10
هنرمند : Wolfgang Amadeus Mozart
ژانر : Classical
سال انتشار : 2006
تعداد آلبوم : 17
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 27.7GB
امتیاز کاربران : 5.5 از 10
هنرمند : Wynton Marsalis
ژانر : Trumpet Jazz | Neo-Bop | Mainstream Jazz
سال انتشار : 1983 - 2013
تعداد آلبوم : 26
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.89GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
قبلیاول123456789آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام