هنرمند : The Police
ژانر : Rock | Reggae | New Wave | Post Punk
سال انتشار : 1978 - 2008
تعداد آلبوم : 12
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.32GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Truls Mork
ژانر : Classical | Concerto
سال انتشار : 2004
تعداد آلبوم : 5
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 708MB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Tchaikovsky - Mstislav Rostropovich
ژانر : Classical
سال انتشار : 2008
تعداد آلبوم : 5
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 890MB
امتیاز کاربران : 5.5 از 10
هنرمند : The Black Keys
ژانر : Blues Rock | Indie Rock
سال انتشار : 2002 - 2014
تعداد آلبوم : 27
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.94GB
امتیاز کاربران : 9.5 از 10
هنرمند : Tears For Fears
ژانر : Synth-pop | New Wave
سال انتشار : 1983 - 2013
تعداد آلبوم : 52
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 5.69GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : The Verve
ژانر : Alternative Rock | Brit Pop
سال انتشار : 1992 - 2008
تعداد آلبوم : 38
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.41GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : The Velvet Underground
ژانر : Rock | Classic Rock | Proto-Punk
سال انتشار : 1967 - 2007
تعداد آلبوم : 15
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.30GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
قبلیاول24252627282930آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام