هنرمند : Steve Winwood
ژانر : Rock
سال انتشار : 1977 - 2017
تعداد آلبوم : 13
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.72GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Status Quo
ژانر : Rock | Rock and Roll | Boogie
سال انتشار : 1968 - 2018
تعداد آلبوم : 138
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 29.3GB
امتیاز کاربران : 9.3 از 10
هنرمند : Safetysuit
ژانر : Alternative Rock | Pop Rock | Christian Rock
سال انتشار : 2008 - 2016
تعداد آلبوم : 4
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 380MB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Sonny Stitt
ژانر : Hard Bop | Soul | Bop
سال انتشار : 1949 - 2018
تعداد آلبوم : 60
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 128 - 320 kbps
حجم : 7.19GB
امتیاز کاربران : 9 از 10
هنرمند : Steve Roach
ژانر : Ambient | Traditional Electronic
سال انتشار : 1983 - 2018
تعداد آلبوم : 120
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 22.6GB
امتیاز کاربران : 9 از 10
هنرمند : Smokie
ژانر : Soft rock | Rock | Pop Rock
سال انتشار : 1975 - 2018
تعداد آلبوم : 73
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 160 - 320 kbps
حجم : 15.9GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
هنرمند : Stan Getz
ژانر : Mainstream Jazz | Cool | Bop
سال انتشار : 1943 - 2018
تعداد آلبوم : 136
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 160 - 320 kbps
حجم : 23.3GB
امتیاز کاربران : 10 از 10
12345آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام