هنرمند : Red Hot Chili Peppers
ژانر : Funk | Alternative Rock
سال انتشار : 1984 - 2016
تعداد آلبوم : 85
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 6.55GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Rebecca Oswald
ژانر : New Age | Piano
سال انتشار : 2001 - 2013
تعداد آلبوم : 6
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 322MB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Robin Spielberg
ژانر : Classical | New Age | Relax | Piano
سال انتشار : 1993 - 2015
تعداد آلبوم : 17
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 160 - 320 kbps
حجم : 1.68GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Robin Trower
ژانر : Psychedelic rock | Rock | Blues Rock
سال انتشار : 1973 - 2016
تعداد آلبوم : 97
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 14.7GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Radical Face
ژانر : Indie Rock
سال انتشار : 1998 - 2016
تعداد آلبوم : 16
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 1.05GB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Richard Tauber
ژانر : Classical
سال انتشار : 2009
تعداد آلبوم : 5
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 907MB
امتیاز کاربران : - از 10
هنرمند : Rory Gallagher
ژانر : Blues Rock
سال انتشار : 1971 - 2013
تعداد آلبوم : 42
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 7.91GB
امتیاز کاربران : - از 10
قبلیاول2345678910آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام