هنرمند : Richard Tauber
ژانر : Classical
سال انتشار : 2009
تعداد آلبوم : 5
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 907MB
هنرمند : Rory Gallagher
ژانر : Blues Rock
سال انتشار : 1971 - 2013
تعداد آلبوم : 42
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 7.91GB
هنرمند : Richard Wagner
ژانر : Classical | Opera
سال انتشار : 2013
تعداد آلبوم : 43
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 7.06GB
هنرمند : Ramin Djawadi - Game Of Thrones
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 2011 - 2016
تعداد آلبوم : 6
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 256 - 320 kbps
حجم : 866MB
هنرمند : Ry Cooder
ژانر : Blues | Folk Rock | Country Blues | Roots Rock
سال انتشار : 1970 - 2012
تعداد آلبوم : 18
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 2.48GB
هنرمند : Robert Glasper
ژانر : Post-Bop | Contemporary Jazz | Progressive Jazz
سال انتشار : 2004 - 2016
تعداد آلبوم : 9
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.35GB
هنرمند : Radiohead
ژانر : Alternative Rock
سال انتشار : 1992 - 2016
تعداد آلبوم : 65
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 6.01GB
قبلیاول2345678910آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام