هنرمند : Quartetto Italiano
ژانر : Classical
سال انتشار : 2015
تعداد آلبوم : 37
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.02GB
هنرمند : Quincy Jones
ژانر : Jazz | Big Band
سال انتشار : 1957 - 2012
تعداد آلبوم : 46
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 5.79GB
هنرمند : Quartetto Italiano - Mozart
ژانر : Classical
سال انتشار : 2013
تعداد آلبوم : 23
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 1.10GB
هنرمند : Queen
ژانر : Rock
سال انتشار : 1973 - 2008
تعداد آلبوم : 76
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 8.23GB
1
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام