هنرمند : Pino Donaggio
ژانر : Soundtrack | Score
سال انتشار : 1973 - 2012
تعداد آلبوم : 35
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.26GB
هنرمند : Patrick Bruel
ژانر : Pop | Rock | Chanson
سال انتشار : 1986 - 2015
تعداد آلبوم : 19
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 3.04GB
هنرمند : Pitingo
ژانر : Flamenco | Soul
سال انتشار : 2006 - 2011
تعداد آلبوم : 4
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 363MB
هنرمند : Pilot Speed
ژانر : Indie Rock
سال انتشار : 2003 - 2009
تعداد آلبوم : 4
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 970MB
هنرمند : Premiata Forneria Marconi - PFM
ژانر : Progressive Rock | Rock Progressivo Italiano
سال انتشار : 1969 - 2015
تعداد آلبوم : 46
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 7.92GB
هنرمند : Position Music
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2012 - 2016
تعداد آلبوم : 22
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 3.3GB
هنرمند : Phil Collins
ژانر : Soft rock | Pop Rock
سال انتشار : 1981 - 2016
تعداد آلبوم : 56
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 224 - 320 kbps
حجم : 6.2GB
قبلیاول2345678910آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام