هنرمند : Premiata Forneria Marconi - PFM
ژانر : Progressive Rock | Rock Progressivo Italiano
سال انتشار : 1969 - 2015
تعداد آلبوم : 46
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 7.92GB
هنرمند : Position Music
ژانر : Trailer Music | Epic
سال انتشار : 2012 - 2016
تعداد آلبوم : 22
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 3.3GB
هنرمند : Phil Collins
ژانر : Soft rock | Pop Rock
سال انتشار : 1981 - 2016
تعداد آلبوم : 56
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 224 - 320 kbps
حجم : 6.2GB
هنرمند : Pablo Alboran
ژانر : Latin | Acoustic | Pop Rock
سال انتشار : 2010 - 2014
تعداد آلبوم : 11
کدک های صوتی : MP3 - M4A
بیت ریت : 256 - 320 kbps
حجم : 787MB
هنرمند : Pere Ubu
ژانر : Art rock | Avantgarde | post-punk
سال انتشار : 1976 - 2014
تعداد آلبوم : 41
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 4.5GB
هنرمند : Pavement
ژانر : Alternative Rock | Indie Rock
سال انتشار : 1989 - 2010
تعداد آلبوم : 33
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 192 - 320 kbps
حجم : 3.99GB
هنرمند : Paganini Quartet
ژانر : Classical
سال انتشار : 1994
تعداد آلبوم : 5
کدک های صوتی : MP3
بیت ریت : 320kbps
حجم : 783MB
قبلیاول2345678910آخربعدی
والا موزیک در شبکه های اجتماعی

کانل والا موزیک در تلگرام